КАРТИНИ МАСЛЕНА ЖИВОПИС

 

КАРТИНИ С ЧЕРКВИ И МАНАСТИРИ

 
Картина 104. Света гора. Художник Стефан Прокопиев. Маслени бои върху платно. Размер: 50 х 40 см. Цена: ПРОДАДЕНА
Света гора
line

Художник
Стефан Прокопиев

Картинна галерия: Черкви и манастири
Маслени бои върху платно
Платно с размери 50х40 см
Картина с рамка
Цена: ПРОДАДЕНА

картина

№ 104
Картина 133. Джамия. Художник Стефан Прокопиев. Маслени бои върху платно. Размер: 40 х 30 см. Цена: ПРОДАДЕНА
Джамия
line

Художник
Стефан Прокопиев

Картинна галерия: Черкви и манастири
Маслени бои върху платно
Платно с размери 40х30 см
Картина с рамка
Цена: ПРОДАДЕНА

картина

№ 133
Картина 160. Черква. Художник Стефан Прокопиев. Маслени бои върху платно. Размер: 40 х 30 см. Цена: 350 лв.
Черква
line

Художник
Стефан Прокопиев

Картинна галерия: Черкви и манастири
Маслени бои върху платно
Платно с размери 40х30 см
Картина с рамка
Цена: ПРОДАДЕНА

картина

№ 160
Картина 109. Малка черква. Художник Стефан Прокопиев. Маслени бои върху платно. Размер: 40 х 30 см. Цена: ПРОДАДЕНА
Малка черква
line

Художник
Стефан Прокопиев

Картинна галерия: Черкви и манастири
Маслени бои върху платно
Платно с размери 40х30 см
Картина с рамка
Цена: ПРОДАДЕНА

картина

№ 109
Картина 134. Руската черква. Художник Стефан Прокопиев. Маслени бои върху платно. Размер: 45 х 45 см. Цена: 580 лв.
Руската черква
line

Художник
Стефан Прокопиев

Картинна галерия: Черкви и манастири
Маслени бои върху платно
Платно с размери 45х45 см
Картина с рамка
Цена: ПРОДАДЕНА

картина

№ 134
Картина 122. Великден. Художник Стефан Прокопиев. Маслени бои върху платно. Размер: 50 х 35 см. Цена: 300 лв.
Великден
line

Художник
Стефан Прокопиев

Картинна галерия: Черкви и манастири
Маслени бои върху платно
Платно с размери 50х35 см
Картина с рамка
Цена: 300 лв.

картина

№ 122
Картина 117. Голяма черква. Художник Стефан Прокопиев. Маслени бои върху платно. Размер: 50 х 40 см. Цена: 400 лв.
Голяма черква
line

Художник
Стефан Прокопиев

Картинна галерия:Черкви и манастири
Маслени бои върху платно
Платно с размери 50х40 см
Картина с рамка
Цена: 400 лв.

картина

№ 117
Картина 144. Бачково. Художник Стефан Прокопиев. Маслени бои върху платно. Размер: 30 х 40 см. Цена: 330 лв.
Бачково
line

Художник
Стефан Прокопиев

Картинна галерия: Черкви и манастири
Маслени бои върху платно
Платно с размери 30х40 см
Картина с рамка
Цена: ПРОДАДЕНА

картина

№ 144
Картина 174. Църковен двор. Художник Стефан Прокопиев. Маслени бои върху платно. Размер: 35 х 25 см. Цена: 380 лв.
Църковен двор
line

Художник
Стефан Прокопиев

Картинна галерия: Черкви и манастири
Маслени бои върху платно
Платно с размери 35х25 см
Картина с рамка
Цена: 380 лв.

картина

№ 174